Asianajaja

Asianajaja oikeusalan ammattilaisena

Asianajajaksi saa kutsua itseään vain sellainen lakimies, joka on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi.

Ennen asianajajaksi pääsemistä henkilöltä edellytetään:

  • oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa
  • vähintään neljän vuoden työkokemusta lakimiestehtävissä
  • asianajajan ammattitutkinnon suorittamista
  • asianajajalaissa ja Suomen Asianajajaliiton säännöissä määrättyjen soveltuvuusedellytysten täyttämistä.

Asianajaja on velvollinen:

  • noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa
  • ylläpitämään ammattitaitoaan jatkuvalla kouluttautumisella
  • vakuuttamaan toimintansa kattavalla vastuuvakuutuksella.

Hyvää asianajajatapaa koskevat ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.