Perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksessa allekirjoitetaan perukirja, jossa on luetteloitu vainajan varat ja velat kuolinhetkellä sekä muu perintöverotusta ja tulevaa jakoa palveleva tieto. Perukirjaa laadittaessa Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy ottaa huomioon mahdollisen perintövero-suunnittelun, testamenttimääräykset sekä asioiden sujuvan etenemisen tulevissa jatkotoimenpiteissä (ositus ja perinnönjako). 

Perinnönjako

Perinnönjaossa perittävän omaisuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen tai mahdollisten testamenttimääräysten mukaan. Perinnönjaosta tulee laatia muotomääräykset täyttävä perinnönjakokirja. Jos perittävä oli naimisissa, ennen perinnönjakoa on toimitettava omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu. Hyvin mietitty ja neuvoteltu perinnönjako ja huolellisesti laadittu perinnöjakokirja mahdollistavat sovinnollisen kokonaisratkaisun, jolloin kuolinpesän asioihin ei tarvitse enää palata vuosien kuluttua uudelleen. 

Oikeuden määräämä pesänselvittäjä ja -jakaja

Kuolinpesissä osakkaat eivät ole aina yksimielisiä siitä, miten asiat tulisi järjestää ja kuinka perinnönjako tulisi hoitaa. Jos sopimusta perinnönjaosta ei synny, niissä tilanteissa tulee harkittavaksi pesänselvittäjän ja -jakajan hakeminen kuolinpesään. Oikeuden määräämällä  pesänselvittäjällä ja -jakajalla on tuomioistuimen antamat valtuudet saattaa kuolinpesä jakokuntoon ja viime vaiheessa toimittaa perinnönjako. Asianajaja Hilkka Tuori on toiminut pesänselvittäjänä ja -jakajana lukuisissa kuolinpesissä.