Testamentti ja edunvalvontavaltakirja

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla henkilö voi ilmaista viimeisen tahtonsa siitä, miten hänen omaisuutensa suhteen tulee menetellä hänen kuolemansa jälkeen. Testamentilla on mahdollista turvata itselle tärkeiden henkilöiden taloudellista asemaa ja heidän oikeuksiaan. Testamentti on myös tehokas perintöverosuunnittelun väline. Ennen testamentin laadintaa Asianajo-toimisto Hilkka Tuori Oy:ssä pyritään neuvottelussa keräämään kattavat taustatiedot ja selvittämään testamentintekijälle eri testamenttimääräysten merkitykset. Näin varmistetaan, että testamentti vastaa allekirjoittajan viimeistä tahtoa ja on aikanaan täytäntöönpantavissa ilman tulkintaerimielisyyksiä. 

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse päättää siitä, miten hänen terveyteensä ja omaisuutensa liittyvien asioiden hoito järjestetään silloin, kun hän ei enää itse kykene niistä huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirjalla annetaan määräyksiä asioiden hoitamisesta, mutta samalla sillä myös helpotetaan läheisen työtaakkaa, sillä toisin kuin edunvalvojan, edunvalvontavaltuutetun ei tarvitse tehdä vuosittaista tiliä maistraatille.