Avioehtosopimus ja muut sopimukset

Avioehtosopimus

Avio-oikeudella tarkoitetaan oikeutta toisen omaisuuteen ja sen vaikutukset alkavat puolisoiden solmiessa avioliiton. Avioehtosopimuksella osapuolet voivat poistaa tämän avio-oikeuden toistensa omaisuuteen joko kokonaan tai tietyn omaisuuden osalta. Avioehtosopimus voidaan tehdä avioliiton aikana tai ennen avioliittoa.

Muut sopimukset

Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy laatii ja avustaa erilaisten sopimusten laadinnassa. Laadittavat sopimukset voivat liittyä esimerkiksi velaksiantoon, kiinteistön hallinnan jakamiseen, yhteisomistussuhteisiin ja avioeroon varautumiseen.