Laura Lehesvuori

asianajaja

Erityisosaamisalueeni on erilaisten perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisessa, joista minulle on kertynyt hyvin kokemusta. Hoidan erityisesti perunkirjoituksia, kuolinpesien pesänselvityksiä ja perinnönjakoja, perintö- ja verosuunnittelua sekä avo- ja avioliiton purkamiseen liittyviä asioita. Aiemman työkokemukseni ja opintojeni painopisteen johdosta vahvuusalueenani on myös erilaiset edunvalvontaan ja edunvalvontavaltuutuksiin liittyvät kysymykset.

Työssäni laadin erilaisia perhevarallisuus- ja perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja ja annan oikeudellista neuvontaa. Lisäksi toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä, pesänjakajana osituksissa sekä edunvalvojan sijaisena erilaisissa esteellisyystilanteissa.

Hoidan niin riidattomia kuin riitaisiakin asioita, eikä asioiden haastavuus tai monimutkaisuus säikäytä minua. Hallitsen hyvin laajatkin asiakokonaisuudet ja tartun aina reippaalla otteella työtehtäviini. Olen helposti lähestyttävä ja haluan auttaa asiakastani yksilöllisesti ja joustavasti, jotta löydämme juuri hänelle parhaimman mahdollisimman lopputuloksen. Minulle on tärkeää hoitaa asiat hyvin, huolella ja harkitusti. 

Koulutus

 • asianajajatutkinto 2023
 • oikeustieteen maisteri 2019, Turun yliopisto
 • opiskelijavaihto kevät 2018, Lundin yliopisto, Ruotsi
 • oikeusnotaari 2017, Turun yliopisto

Työkokemus

 • Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy 07/2020-
 • Satakunnan oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta 11/2019-06/2020
 • Teljän Lakiasiainpalvelut Oy 12/2018-08/2019
 • Länsi-Suomen syyttäjävirasto, Porin palvelutoimisto 11/2018
 • Hämeen maistraatti Lahden yksikkö, holhoustoimi 06/2018-08/2018
 • DFC Nordic Oy 05/2017-12/2017
 • Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 01/2017-04/2017

Kielitaito

 • englanti
 • ruotsi

Yhteystiedot

laura.lehesvuori(a)tuori.fi

p. 040 849 5449