Muu oikeudellinen neuvonta, oikeudenkäynnit ym.


Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy antaa oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä yleisjuridiikan alalla. 

Lisäksi asianajaja Hilkka Tuori toimii oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä selvitetään toimeksiantajalle mm. oikeusprosessin kuluriski, mahdollisuus saada vakuutusyhtiöltä oikeusturvaa tai julkista oikeusapua valtiolta.