Avioero, avoero, ositus ja omaisuuden erottelu

Ositus

Ositus tulee toimitettavaksi avioliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan. Osituksella tarkoitetaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Pääsääntöisesti osituksessa varakkaampi puoliso luovuttaa tasinkoa toiselle puolisolle siten, että tasingon maksun jälkeen kummallakin puolisolla on yhtä paljon varoja. Osituksen toimittamisesta laaditaan muotomääräykset täyttävä osituskirja. Mikäli puolisoilla on avio-oikeudesta vapaita varoja, toimitetaan siltä osin omaisuuden erottelu. 

Avoero ja omaisuuden erottelu

Yli 5 vuotta kestäneitä avoliittoja säätelee avoliittolaki, joka säätelee taloudellisten vastuiden selvittämistä avopuolisoiden välillä avoeron jälkeen. Avoerossa tulee toimitettavaksi omaisuuden erottelu.

Pesänjakajan hakeminen

Avioeron ja avoeron jälkeen osituksesta ja omaisuuden erottelusta ei aina päästä sopimukseen. Tällöin kumpi tahansa puoliso voi hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräystä. Pesänjakajan tulee selvittää sovinnon mahdollisuudet puolisoiden välillä ja vasta mikäli sopimukseen ei päästä, pesänjakaja tekee asiassa toimitusratkaisun. Asianajaja Hilkka Tuori on toiminut pesänjakajana lukuisissa avioero- ja avoerotapauksissa.